Βιδοποιϊα – Στερέωση

Βίδες, νοβοπανόβιδες, τρυπανόβιδες, βίδες γυψοσανίδας, βύσματα μεταλλικά, βύσματα πλαστικά, βύσματα γυψοσανίδας, ούπα, καρφιά, πρόκες, ατσαλόπροκες, καρφιά κάδρων, ΙΝΚΣ, θηλιές, γωνιές ραφιών, μεντεσέδες.